one who predicts the future

listen to the pronunciation of one who predicts the future
الإنجليزية - التركية
enbiya
prognostic
(Tıp) hastalığın seyri
prognostic
kehanet
prognostic
prognostik
prognostic
işaret
prognostic
neticeyi önceden gösteren
prognostic
prognoz için hüküm verdirecek belirti
prognostic
alamet
prognostic
{s} prognoz ile ilgili
prognostic
(Tıp) Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik
prognostic
{s} sonucu önceden haber veren
prognostic
haber veren
prognostic
(Tıp) Prognoz'la ilgili
prognostic
prognozla ilgili
prognostic
{i} belirti
prognostic
kılavuzluk eden
الإنجليزية - الإنجليزية
prognostic
One who predicts
foreshower
One who predicts
foreteller
one who predicts the future

  الواصلة

  one who predicts the fu·ture

  التركية النطق

  hwʌn hu pridîks dhi fyuçır

  النطق

  /ˈhwən ˈho͞o prēˈdəks ᴛʜē ˈfyo͞oʧər/ /ˈhwʌn ˈhuː priːˈdɪks ðiː ˈfjuːʧɜr/

  كلمة اليوم

  sciapodous
المفضلات