one who has no right to enter

listen to the pronunciation of one who has no right to enter
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} obtruder
one who has no right to enter

  الواصلة

  one who has no right to en·ter

  التركية النطق

  hwʌn hu hız nō rayt tı entır

  النطق

  /ˈhwən ˈho͞o həz ˈnō ˈrīt tə ˈentər/ /ˈhwʌn ˈhuː həz ˈnoʊ ˈraɪt tə ˈɛntɜr/

  كلمة اليوم

  ambrosia
المفضلات