one which is brief and comprehensive

listen to the pronunciation of one which is brief and comprehensive
الإنجليزية - التركية

تعريف one which is brief and comprehensive في الإنجليزية التركية القاموس.

creed
{i} öğreti
creed
{i} mezhep
creed
inanma
creed
iman
creed
{i} bir dinin temel ilkelerini içeren ifade, amentü
creed
inanç

Matematikte hiçbir inanç yoktur. - There are no creeds in mathematics.

creed
{i} itikat
creed
{i} birinin veya bir grubun felsefesini yansıtan ilkeler
الإنجليزية - الإنجليزية
creed
one which is brief and comprehensive

  الواصلة

  one which I·s brief and com·pre·hen·sive

  التركية النطق

  hwʌn hwîç îz brif ınd kämprihensîv

  النطق

  /ˈhwən ˈhwəʧ əz ˈbrēf ənd ˌkämprēˈhensəv/ /ˈhwʌn ˈhwɪʧ ɪz ˈbriːf ənd ˌkɑːmpriːˈhɛnsɪv/

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات