one devoted to carnal pleasures

listen to the pronunciation of one devoted to carnal pleasures
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} sensualist
one devoted to carnal pleasures

  الواصلة

  one de·vot·ed to car·nal pleasures

  التركية النطق

  hwʌn dîvōtıd tı kärnıl plejırz

  النطق

  /ˈhwən dəˈvōtəd tə ˈkärnəl ˈpleᴢʜərz/ /ˈhwʌn dɪˈvoʊtəd tə ˈkɑːrnəl ˈplɛʒɜrz/

  كلمة اليوم

  katabasis
المفضلات