onayla,v.onayla: n.onay

listen to the pronunciation of onayla,v.onayla: n.onay
التركية - الإنجليزية

تعريف onayla,v.onayla: n.onay في التركية الإنجليزية القاموس.

onayla,v.onayla:n.onay
approve
onayla,v.onayla: n.onay
المفضلات