olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul

listen to the pronunciation of olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
التركية - التركية
şart
olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul

    الواصلة

    ol·ma·sı baş·ka du·rum·la·rın ger·çek·leş·me·si·ni ge·rek·ti·ren şey, ko·şul

    النطق

    كلمة اليوم

    cothurnal
المفضلات