officer that is absent from his studies without permission

listen to the pronunciation of officer that is absent from his studies without permission
الإنجليزية - الإنجليزية
truant officer
officer that is absent from his studies without permission

  الواصلة

  of·fic·er that I·s ab·sent from his stud·ies with·out per·mis·sion

  التركية النطق

  ôfısır dhıt îz äbsınt fırm hîz stʌdiz wîdhaut pırmîşın

  النطق

  /ˈôfəsər ᴛʜət əz ˈabsənt fərm həz ˈstədēz wəᴛʜˈout pərˈməsʜən/ /ˈɔːfəsɜr ðət ɪz ˈæbsənt fɜrm hɪz ˈstʌdiːz wɪðˈaʊt pɜrˈmɪʃən/

  كلمة اليوم

  concilliabule
المفضلات