of waste or common land appropriated by the lord of the manor

listen to the pronunciation of of waste or common land appropriated by the lord of the manor
الإنجليزية - التركية

تعريف of waste or common land appropriated by the lord of the manor في الإنجليزية التركية القاموس.

approve
{f} uygun bulmak
approve
{f} beğenmek
approve
{f} onaylamak

İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı. - The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain.

Tüm delegeler, onu onaylamak için oy verdi. - All the delegates voted to approve it.

approve
onay vermek
approve
{i} onay

Babam, evliliğimi asla onaylamayacak. - Father will never approve of my marriage.

Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar. - They don't seem to approve of the plan.

approve
(İnşaat) onaylamak, kabul
approve
münasip görmek
approve
tasvip

Üslubunu her zaman tasvip etmiyorum. - I don't always approve of his methods.

Kumar oynamayı gerçekten tasvip etmiyorum - I don't really approve of gambling.

approve
he demek
approve
doğru bulmak
approve
olumlu bulmak
approve
{f} razı olmak
approve
tensip etmek
approve
(Avrupa Birliği) onaylama,uygun bulma,kabul etme, tasdik etme
approve
yoklamak
approve
onayla,v.onayla: n.onay
approve
(fiil) uygun bulmak, uygun görmek, onaylamak, razı olmak, beğenmek, kabul etmek, onamak
approve
tasvip ve tasdik ederek
approve
approvingly beğenerek
approve
denemek
الإنجليزية - الإنجليزية
approve
of waste or common land appropriated by the lord of the manor

  الواصلة

  of waste or com·mon Land ap·pro·pri·a·ted by the Lord of the man·or

  التركية النطق

  ıv weyst ır kämın länd ıprōprieytîd bay dhi lôrd ıv dhi mänır

  النطق

  /əv ˈwāst ər ˈkämən ˈland əˈprōprēˌātəd ˈbī ᴛʜē ˈlôrd əv ᴛʜē ˈmanər/ /əv ˈweɪst ɜr ˈkɑːmən ˈlænd əˈproʊpriːˌeɪtɪd ˈbaɪ ðiː ˈlɔːrd əv ðiː ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  chaperon
المفضلات