of unparalleled significance

listen to the pronunciation of of unparalleled significance
الإنجليزية - التركية

تعريف of unparalleled significance في الإنجليزية التركية القاموس.

momentous
çok önemli
momentous
cidden
momentous
{s} önemli

Berlin duvarının düşüşü gerçekten önemli bir fırsattı. - The falling of the Berlin Wall was truly a momentous occasion.

momentous
{s} ciddi
momentous
{s} mühim
momentous
muhim
momentous
momentouslymühim olarak
momentous
momentousnessciddiyet
الإنجليزية - الإنجليزية
momentous
of unparalleled significance

  الواصلة

  of un·par·al·leled sig·ni·fi·cance

  التركية النطق

  ıv ınperıleld sıgnîfîkıns

  النطق

  /əv ənˈperəˌleld səgˈnəfəkəns/ /əv ənˈpɛrəˌlɛld səɡˈnɪfɪkəns/

  كلمة اليوم

  dumbwaiter
المفضلات