of trifling moment; unimportant; trivial

listen to the pronunciation of of trifling moment; unimportant; trivial
الإنجليزية - التركية

تعريف of trifling moment; unimportant; trivial في الإنجليزية التركية القاموس.

nice
{s} hassas
nice
güzel bir şekilde

O çok güzel bir şekilde sorulan bir soru değil. - That's not a very nicely asked question.

Leyla güzel bir şekilde giyindi. - Layla dressed nicely.

nice
kıyak
nice
yakşı
nice
nazik

O aslında nazik bir insandır. - He is basically a nice man.

Bana güzel bir hediye verdiğiniz için çok naziktiniz. - It was very kind of you to give me a nice gift.

nice
yanlış
nice
kibar

Çok kibarsın diye Willie yanıtladı. - That's very nice of you, Willie answered.

O, kibar genç bir adamla tanıştı. - He met a nice young man.

nice
iyi

Buranın yakınında iyi bir Tayland restoranı var. - There's a nice Thai restaurant near here.

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

nice
tatlı

O, tatlı genç bir adam oldu. - He became a nice young man.

Leyla çok hoş tatlı bir kadındı. - Layla was a very nice sweet woman.

nice
kötü

Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır. - One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day.

O çok kibardır. Başkalarının hakkında asla kötü konuşmaz. - He is very nice. He never speaks ill of others.

nice
duyarlı
nice
güzel

Ne güzel bir sürpriz! - What a nice surprise!

Tarz güzel, ama farklı bir renginiz var mı? - The style is nice, but do you have it in a different color?

nice
{s} hoş

Romada hoş bir zaman geçiriyoruz. - We are having a nice time in Rome.

Bunlar iki hoş resimdir. - These are two nice pictures.

nice
{s} latif, tatlı
nice
iyice yanmış
nice
nicenessincelik
nice
{s} dakik
nice
latifçe
nice
dakik olma
nice
cazip
الإنجليزية - الإنجليزية
nice
of trifling moment; unimportant; trivial
المفضلات