of or pertaining to the tropics; tropical

listen to the pronunciation of of or pertaining to the tropics; tropical
الإنجليزية - التركية

تعريف of or pertaining to the tropics; tropical في الإنجليزية التركية القاموس.

tropic
(Denizbilim) yönelimli
tropic
(Denizbilim) yönelimsel
tropic
dönence
tropic
tropik

Tom yatak odasındaki akvaryumda yüzen tropik balıklara bakarak oturdu. - Tom sat staring at the tropical fish swimming around in the aquarium in his bedroom.

Tropik yağmur ormanları oksijen üretir karbondioksit tüketir. - Tropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.

tropic
ç.tropikal bölge
tropic
sıcak bölge
tropic
kinaye kabilinden
tropic
mecazi
tropic
{s} tropikal

Tom tropikal balık tutar. - Tom keeps tropical fish.

Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır. - The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.

tropic
Oğlak dönencesi
tropic
tropikal kuşak
tropic
coğr
tropic
{i} tropika

Her gün binlerce hektar tropikal yağmur ormanı kaybediliyor. - Thousands of hectares of tropical rainforest are being lost every day.

Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır. - The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.

tropic
Tropic of Cancer Yengeç dönencesi
tropic
tropicaltropikal
الإنجليزية - الإنجليزية
tropic
of or pertaining to the tropics; tropical
المفضلات