of or pertaining to the formation and subsequent growth of something

listen to the pronunciation of of or pertaining to the formation and subsequent growth of something
الإنجليزية - التركية

تعريف of or pertaining to the formation and subsequent growth of something في الإنجليزية التركية القاموس.

formative
biçimlendiren
formative
biçim veren
formative
(Dilbilim) oluşturucu
formative
şekil veren
formative
oluşma ya da gelişmeyle ilgili
formative
gram ek
formative
{s} geliştirici
formative
{s} gelişebilir
formative
teşkil etmeye yarayan
formative
{s} biçimlendirici
formative
ek
formative
gelişme eğilimi olan
formative
takı
formative
(Tıp) Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili
formative
(Tıp) Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı
formative
ekli sözcük
formative
(sıfat) şekillendiren, biçimlendirici, oluşmaya ait, geliştirici, gelişme, gelişebilir, sözcük kökünü geliştirebilir
formative
{s} oluşmaya ait
formative
{s} sözcük kökünü geliştirebilir
الإنجليزية - الإنجليزية
formative

My formative years were spent in an inner city.

of or pertaining to the formation and subsequent growth of something

  الواصلة

  of or pertaining to the for·ma·tion and sub·se·quent growth of some·thing

  التركية النطق

  ıv ır pırteynîng tı dhi fôrmeyşın ınd sʌbsıkwınt grōth ıv sʌmthîng

  النطق

  /əv ər pərˈtānəɴɢ tə ᴛʜē fôrˈmāsʜən ənd ˈsəbsəkwənt ˈgrōᴛʜ əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /əv ɜr pɜrˈteɪnɪŋ tə ðiː fɔːrˈmeɪʃən ənd ˈsʌbsəkwənt ˈɡroʊθ əv ˈsʌmθɪŋ/
المفضلات