of or pertaining to sensation

listen to the pronunciation of of or pertaining to sensation
الإنجليزية - التركية

تعريف of or pertaining to sensation في الإنجليزية التركية القاموس.

sensational
{s} sansasyonel

O sansasyonel değildi. - It wasn't sensational.

Sansasyonel masajlar yapıyorum. - I give sensational massages.

sensational
{s} duyumcu
sensational
şaşkınlık yaratıcı
sensational
{s} heyecan verici

Bu saygın bir performans oldu, ama kesinlikle heyecan verici değildi. - That was a respectable performance, but it definitely wasn't sensational.

Haber heyecan vericiydi. - The news was sensational.

sensational
heyecan uyandıran
sensational
harika
sensational
çok iyi
sensational
heyecanlı
sensational
müthiş
sensational
ses getiren
sensational
(Tıp) His veya heyecana ait, hissi, duygusal
sensational
{s} hissi
sensational
{s} duygusal
الإنجليزية - الإنجليزية
sensational
of or pertaining to sensation

  الواصلة

  of or pertaining to sen·sa·tion

  التركية النطق

  ıv ır pırteynîng tı senseyşın

  النطق

  /əv ər pərˈtānəɴɢ tə senˈsāsʜən/ /əv ɜr pɜrˈteɪnɪŋ tə sɛnˈseɪʃən/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات