of or pertaining to regulation

listen to the pronunciation of of or pertaining to regulation
الإنجليزية - التركية

تعريف of or pertaining to regulation في الإنجليزية التركية القاموس.

regulatory
{s} düzenleyici

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

regulatory
(Tıp) ruhsatlandırma ile ilgili
regulatory
(Mukavele) mevzuat

Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler. - Rightists often dislike regulatory legislation.

regulatory
(sıfat) düzenleyici
الإنجليزية - الإنجليزية
regulatory
of or pertaining to regulation

  الواصلة

  of or pertaining to re·gu·la·tion

  التركية النطق

  ıv ır pırteynîng tı regyıleyşın

  النطق

  /əv ər pərˈtānəɴɢ tə ˌregyəˈlāsʜən/ /əv ɜr pɜrˈteɪnɪŋ tə ˌrɛɡjəˈleɪʃən/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات