of or pertaining to philosophy

listen to the pronunciation of of or pertaining to philosophy
الإنجليزية - التركية

تعريف of or pertaining to philosophy في الإنجليزية التركية القاموس.

philosophic
akıllıca
philosophic
filozofça
philosophic
bkz.philosophical
philosophical
mantıklı
philosophical
felsefi

O rütbe indirme hakkında oldukça felsefi. - He's quite philosophical about his demotion.

philosophic
{s} düşünceli
philosophic
{s} filozofik

Tom'un filozofik tip olduğunu sanmıyorum. - I don't think Tom is the philosophical type.

philosophic
s., bak. philosophical
philosophic
{s} kalender
philosophic
{s} sakin
philosophic
{s} felsefi

O rütbe indirme hakkında oldukça felsefi. - He's quite philosophical about his demotion.

philosophical
{s} sakin
philosophical
{s} filozofça
philosophical
{s} kalender
philosophical
{s} düşünceli
philosophical
{s} filozofik

Tom'un filozofik tip olduğunu sanmıyorum. - I don't think Tom is the philosophical type.

philosophical
sakin/felsefi
الإنجليزية - الإنجليزية
philosophic
philosophical
of or pertaining to philosophy

  الواصلة

  of or pertaining to phi·los·o·phy

  التركية النطق

  ıv ır pırteynîng tı fıläsıfi

  النطق

  /əv ər pərˈtānəɴɢ tə fəˈläsəfē/ /əv ɜr pɜrˈteɪnɪŋ tə fəˈlɑːsəfiː/

  كلمة اليوم

  agerasia
المفضلات