of, pertaining to, or affected by alcoholism

listen to the pronunciation of of, pertaining to, or affected by alcoholism
الإنجليزية - التركية

تعريف of, pertaining to, or affected by alcoholism في الإنجليزية التركية القاموس.

alcoholic
alkol içeren
alcoholic
{s} alkol

Mike alkollü içkileri içmeyi bıraktı mı? - Did Mike stop drinking alcoholic drinks?

Ben bir alkoliğim. Ben bir uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eşcinselim. Ben bir dahiyim. - I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I'm homosexual. I'm a genius.

alcoholic
{s} alkollü

Alkollü içeceklere elini değdirmez. - He never touches alcoholic drinks.

Tom alkollü içkileri hiç içmez. - Tom doesn't drink alcoholic drinks at all.

alcoholic
{i} alkolik

Babası bir alkolikti. - His father was an alcoholic.

Eğer bir gün alkolik olursam, kesinlikle tatile Antalya'ya gideceğim. - If I ever turn into an alcoholic, I'll surely go on vacation to Antalya.

alcoholic
{i} ayyaş
alcoholic
(Tekstil) alkolik ( alkollu )
الإنجليزية - الإنجليزية
alcoholic
of, pertaining to, or affected by alcoholism
المفضلات