obligatory reinsurance

listen to the pronunciation of obligatory reinsurance
الإنجليزية - التركية
(Sigorta) mecburi reasürans
obligatory reinsurance treaty
(Sigorta) mecburi reasürans tretesi
obligatory reinsurance

  الواصلة

  ob·lig·a·to·ry re·in·sur·ance

  التركية النطق

  ıblîgıtôri riînşûrıns

  النطق

  /əˈbləgəˌtôrē ˌrēənˈsʜo͝orəns/ /əˈblɪɡəˌtɔːriː ˌriːɪnˈʃʊrəns/

  كلمة اليوم

  caustic
المفضلات