obligatory reinsurance treaty

listen to the pronunciation of obligatory reinsurance treaty
الإنجليزية - التركية
(Sigorta) mecburi reasürans tretesi
obligatory reinsurance treaty

  الواصلة

  ob·lig·a·to·ry re·in·sur·ance trea·ty

  التركية النطق

  ıblîgıtôri riînşûrıns triti

  النطق

  /əˈbləgəˌtôrē ˌrēənˈsʜo͝orəns ˈtrētē/ /əˈblɪɡəˌtɔːriː ˌriːɪnˈʃʊrəns ˈtriːtiː/

  كلمة اليوم

  credenza
المفضلات