obligatory local services

listen to the pronunciation of obligatory local services
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) zorunlu yerel hizmetler
obligatory local services

  الواصلة

  ob·lig·a·to·ry lo·cal ser·vic·es

  التركية النطق

  ıblîgıtôri lōkıl sırvısız

  النطق

  /əˈbləgəˌtôrē ˈlōkəl ˈsərvəsəz/ /əˈblɪɡəˌtɔːriː ˈloʊkəl ˈsɜrvəsəz/

  كلمة اليوم

  caustic
المفضلات