objectivity and detachment

listen to the pronunciation of objectivity and detachment
الإنجليزية - التركية

تعريف objectivity and detachment في الإنجليزية التركية القاموس.

dispassionateness
serinkanlılık
dispassionateness
tarafsızlık
dispassionateness
{i} tutkularına kapılmama
dispassionateness
{i} hislerine kapılmama
الإنجليزية - الإنجليزية
dispassionateness
dispassion
objectivity and detachment

  الواصلة

  ob·jec·ti·vi·ty and de·tach·ment

  التركية النطق

  äbcektîvîti ınd ditäçmınt

  النطق

  /ˌäbʤekˈtəvətē ənd dēˈtaʧmənt/ /ˌɑːbʤɛkˈtɪvɪtiː ənd diːˈtæʧmənt/

  كلمة اليوم

  groundling
المفضلات