not very intelligent or interested in culture

listen to the pronunciation of not very intelligent or interested in culture
الإنجليزية - التركية

تعريف not very intelligent or interested in culture في الإنجليزية التركية القاموس.

bumpkin
düdük makarnası
bumpkin
hırbo
bumpkin
şaban
bumpkin
balta
bumpkin
hafız
bumpkin
angut
bumpkin
taşralı
bumpkin
andavallı
bumpkin
hödük
bumpkin
kıro
bumpkin
ahmak kimse
bumpkin
budala kimse
bumpkin
bumba
bumpkin
{i} dangalak
bumpkin
kuntra mataforası
bumpkin
seren
bumpkin
{i} ahmak

Küçük ahmak büyük bir kabak aldı. - The little bumpkin bought a big pumpkin.

hayseed
kaba köylü veya çiftçi
الإنجليزية - الإنجليزية
hick
rube
hayseed
yokel
yahoo
bumpkin
not very intelligent or interested in culture

  الواصلة

  not ve·ry in·tel·li·gent or in·ter·est·ed in cul·ture

  التركية النطق

  nät veri întelıcınt ır întrıstıd în kʌlçır

  النطق

  /ˈnät ˈverē ənˈteləʤənt ər ˈəntrəstəd ən ˈkəlʧər/ /ˈnɑːt ˈvɛriː ɪnˈtɛləʤənt ɜr ˈɪntrəstəd ɪn ˈkʌlʧɜr/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات