not proper or peculiar

listen to the pronunciation of not proper or peculiar
الإنجليزية - التركية

تعريف not proper or peculiar في الإنجليزية التركية القاموس.

unproper
uygun olmayan
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} unproper
not proper or peculiar

  الواصلة

  not prop·er or pe·cu·liar

  التركية النطق

  nät präpır ır pıkyulyır

  النطق

  /ˈnät ˈpräpər ər pəˈkyo͞olyər/ /ˈnɑːt ˈprɑːpɜr ɜr pəˈkjuːljɜr/

  كلمة اليوم

  abscond
المفضلات