not likely to be true

listen to the pronunciation of not likely to be true
الإنجليزية - التركية

تعريف not likely to be true في الإنجليزية التركية القاموس.

improbable
{s} olası olmayan

O olası olmayan bir tesadüf. - That's an improbable coincidence.

improbable
olmayacak

Açıklamanız inandırıcı olmayacak; o gerçek olamayacak kadar imkansız. - Your explanation won't wash; it's too improbable to be true.

likely to be
olması muhtemel

Ben ırkçı değilim, ama ile başlayan her cümlenin gerçekten çok ırkçı olması muhtemeldir. - Every sentence that starts with I'm not racist, but is likely to be very racist indeed.

Bir sorun olması muhtemel değil. - That isn't likely to be the problem.

improbable
inanılmaz
improbable
umulmayan
improbable
Olasılık dışı

Bu olasılık dışı görünüyor. - This seems improbable.

improbable
İhtimal dahilinde olmayan, umulmayan
improbable
İhtimal dahilinde olmayan, umulmayan, olanaksız
improbable
{s} ihtimal dışı, olmayacak
improbable
{s} beklenmedik

O beklenmedik bir rastlantı. - That is an improbable coincidence.

improbable
{s} olanakdışı
improbable
improbabilityihtimal dahilinde olmayış improbablyihtimal olmayarak
improbable
{s} umulmadık
improbable
ihtimal dahilinde olmayan
not to be
olmamak

Sanırım kaba olmamak en iyisi. - I think it is best not to be impolite.

Yeni bir bloğa başladım. Başlangıçta çok sayıda blog yapan ve sonra blog yapmaktan vazgeçen insanlardan biri olmamak için elimden geleni yapacağım. - I started a new blog. I'll do my best not to be one of those people who blogs a lot right at the start and then quits blogging.

الإنجليزية - الإنجليزية
improbable
not likely to be true

  الواصلة

  not like·ly to be true

  التركية النطق

  nät laykli tı bi tru

  النطق

  /ˈnät ˈlīklē tə bē ˈtro͞o/ /ˈnɑːt ˈlaɪkliː tə biː ˈtruː/
المفضلات