not including; apart from

listen to the pronunciation of not including; apart from
الإنجليزية - التركية

تعريف not including; apart from في الإنجليزية التركية القاموس.

excluding
hariç

Barack Obama hariç bütün ABD başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all US presidents were white.

Barack Obama hariç Amerika Birleşik Devletlerinin bütün başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all presidents of the United States were white.

excluding
rnüstesna
excluding
(Bilgisayar) dışta tutulan
excluding
hariç olmak üzere
excluding
-in dışında
excluding
{f} dışta bırak
excluding
-den başka
excluding
{i} dışlama
not apart from
ayrı değil
excluding
(İnşaat) hariç tutma
excluding
ayrı tut
الإنجليزية - الإنجليزية
{e} excluding
not including; apart from
المفضلات