not having reached maturity

listen to the pronunciation of not having reached maturity
الإنجليزية - التركية

تعريف not having reached maturity في الإنجليزية التركية القاموس.

immaturity
hamlık
immaturity
gelişmemişlik
immaturity
(Tıp) Tam gelişmeme
immaturity
{i} olgun olmama
immaturity
{i} toyluk
immaturity
olgunlaşmamışlık

Aydınlanma, insanın kendi kendine maruz kaldığı olgunlaşmamışlıktan ortaya çıkmasıdır. - Enlightenment is man's emergence from his self-incurred immaturity.

immaturity
(Tıp) Olgunlaşmama
الإنجليزية - الإنجليزية
immaturity
not having reached maturity

  الواصلة

  not ha·ving reached ma·tu·ri·ty

  التركية النطق

  nät hävîng riçt mıtyûrîti

  النطق

  /ˈnät ˈhavəɴɢ ˈrēʧt məˈtyo͝orətē/ /ˈnɑːt ˈhævɪŋ ˈriːʧt məˈtjʊrɪtiː/

  كلمة اليوم

  coliseum
المفضلات