not edited or abridged by a censor

listen to the pronunciation of not edited or abridged by a censor
الإنجليزية - التركية

تعريف not edited or abridged by a censor في الإنجليزية التركية القاموس.

uncut
kesilmemiş

DVD'nin kesilmemiş versiyonu sadece bir tane ekstra sahne içeriyordu. - The uncut version of the DVD only included one extra scene.

uncut
(film/kitap/vb.) kısaltılmamış
uncut
(değerli taş) yontulmamış
uncut
{s} budanmamış
uncut
{s} kısıtlanmamış
uncut
{s} biçilmemiş
uncut
{s} kısaltılmamış
uncut
sayfa kenarlan açılmamış
uncut
{s} kenarları açılmamış (sayfalar)
uncut
{s} ham (elmas)
uncut
{s} kısaltılmamış, kesilmemiş, hiçbir bölümü çıkarılmamış (kitap/oyun/film)
uncut
{s} işlenmemiş
uncut
{s} yontulmamış
الإنجليزية - الإنجليزية
uncut
not edited or abridged by a censor

  الواصلة

  not edited or a·bridged by a cen·sor

  التركية النطق

  nät edıtıd ır ıbrîcd bay ı sensır

  النطق

  /ˈnät ˈedətəd ər əˈbrəʤd ˈbī ə ˈsensər/ /ˈnɑːt ˈɛdətəd ɜr əˈbrɪʤd ˈbaɪ ə ˈsɛnsɜr/

  كلمة اليوم

  gowpen
المفضلات