not done in the view of or with the possibility of disturbance by others

listen to the pronunciation of not done in the view of or with the possibility of disturbance by others
الإنجليزية - التركية

تعريف not done in the view of or with the possibility of disturbance by others في الإنجليزية التركية القاموس.

private
privateness mahremlik
private
{s} kişisel
private
(Ticaret) kişiye özgü
private
ç
private
asker
private
{i} er
private
takım taklavat
private
gözlerden uzak
private
sakin
private
cinsel kılganlar
private
edep yerleri
private
{s} kişiye özel
private
özellik
private
{s} yalnız
private
özel, hususi, kişisel: private car özel araba. private life özel yaşam. private ownership özel iyelik. private property özel mülk
private
in private mahrem olarak
private
{s} 1. özel, hususi, kişisel: private car özel araba. private life özel yaşam. private ownership özel iyelik. private property özel mülk
private
{s} gizli

Bana söylediğin her şey gizli tutulacak. - Anything you say to me will be kept private.

Sırlarımı gizli tutmaya söz veriyor musun? - Do you promise to keep my secrets private?

الإنجليزية - الإنجليزية
private
not done in the view of or with the possibility of disturbance by others

  الواصلة

  not done in the view of or with the pos·si·bi·li·ty of dis·turb·ance by others

  التركية النطق

  nät dʌn în dhi vyu ıv ır wîdh dhi päsıbîlıti ıv dîstırbıns bay ʌdhırz

  النطق

  /ˈnät ˈdən ən ᴛʜē ˈvyo͞o əv ər wəᴛʜ ᴛʜē ˌpäsəˈbələtē əv dəˈstərbəns ˈbī ˈəᴛʜərz/ /ˈnɑːt ˈdʌn ɪn ðiː ˈvjuː əv ɜr wɪð ðiː ˌpɑːsəˈbɪlətiː əv dɪˈstɜrbəns ˈbaɪ ˈʌðɜrz/

  كلمة اليوم

  anchorite
المفضلات