not basic or fundamental not absolutely necessary

listen to the pronunciation of not basic or fundamental not absolutely necessary
الإنجليزية - التركية

تعريف not basic or fundamental not absolutely necessary في الإنجليزية التركية القاموس.

inessential
{s} lüzumsuz
inessential
gereksiz
inessential
gereksiz/önemsiz şey
inessential
önemsiz
inessential
gereksiz, önemsiz detay
inessential
lüzumsuz şey
inessential
gereksiz şey
الإنجليزية - الإنجليزية
inessential
basic or fundamental
underlying
not basic or fundamental not absolutely necessary

  الواصلة

  not Bas·ic or fun·da·men·tal not ab·so·lute·ly nec·es·sa·ry

  التركية النطق

  nät beysîk ır fʌndımentıl nät äbsılutli nesıseri

  النطق

  /ˈnät ˈbāsək ər ˌfəndəˈmentəl ˈnät ˌabsəˈlo͞otlē ˈnesəˌserē/ /ˈnɑːt ˈbeɪsɪk ɜr ˌfʌndəˈmɛntəl ˈnɑːt ˌæbsəˈluːtliː ˈnɛsəˌsɛriː/

  كلمة اليوم

  agnomen
المفضلات