not accomplishing an intended purpose

listen to the pronunciation of not accomplishing an intended purpose
الإنجليزية - التركية

تعريف not accomplishing an intended purpose في الإنجليزية التركية القاموس.

inefficient
randımansız
inefficient
liyakatsiz
inefficient
verimsiz

Bu verimsiz görünüyor. - This seems inefficient.

Tom'un verimsiz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is inefficient.

inefficient
etkisiz
inefficient
inefficientlyetkisiz bir şekilde
inefficient
{s} zaman ve enerjiyi ekonomik bir şekilde kullanmayan, verimsiz, randımansız iş yöntemi, makine
inefficient
{s} tesirsiz
inefficient
{s} savurgan
inefficient
randıman dü- şüklüğü
inefficient
inefficiencyetkisizlik
inefficient
az verimli
inefficient
{s} yetersiz

Bu tasarı prototip için çok yetersiz. - This design is too inefficient to prototype.

inefficient
{s} ehliyetsiz
inefficient
{s} müsrif
inefficient
imkâmna göre randımanı az
inefficient
istenilen neticeyi vermeyen
الإنجليزية - الإنجليزية
inefficient
not accomplishing an intended purpose

  الواصلة

  not accomplishing an in·tend·ed pur·pose

  التركية النطق

  nät ıkämplîşîng ın întendıd pırpıs

  النطق

  /ˈnät əˈkämpləsʜəɴɢ ən ənˈtendəd ˈpərpəs/ /ˈnɑːt əˈkɑːmplɪʃɪŋ ən ɪnˈtɛndəd ˈpɜrpəs/

  كلمة اليوم

  arterious
المفضلات