not able to be separated. bound together permanently

listen to the pronunciation of not able to be separated. bound together permanently
الإنجليزية - التركية

تعريف not able to be separated. bound together permanently في الإنجليزية التركية القاموس.

inseparable
{s} ayrılamaz

İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. - Good health is inseparable from exercise and moderation.

Tom ve Mary ayrılamaz. - Tom and Mary are inseparable.

inseparable
{s} ayrılmaz

Güç ve para ayrılmaz. - Power and money are inseparable.

Bir cerrah ayrılmaz arkadaşı olan ölümle birlikte yaşar - Ben onunla el ele yürüyorum. - A surgeon lives with Death, his inseparable companion - I walk hand in hand with him.

inseparable
yapışık
inseparable
bağlı
inseparable
{s} çok samimi

Mary ve Kate çok samimi. - Mary and Kate are inseparable.

inseparable
{s} yakın

Onlar yakında ayrılmaz oldular. - They soon became inseparable.

inseparable
inseparablenessayrılmazlık
inseparable
inseparablybirbirinden ayrılmaz surette
inseparable
ayrılmaz surette kullanılan inseparablesayrılamayan şeyler
inseparable
çok yakın dostlar
not to be
olmamak

Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. - To be or not to be, that is the question.

Sanırım kaba olmamak en iyisi. - I think it is best not to be impolite.

الإنجليزية - الإنجليزية
inseparable
not able to be separated. bound together permanently
المفضلات