north american grouse that feeds on evergreen buds and needles

listen to the pronunciation of north american grouse that feeds on evergreen buds and needles
الإنجليزية - الإنجليزية
spruce grouse
north american grouse that feeds on evergreen buds and needles

  الواصلة

  North A·me·ri·can grouse that feeds on ev·er·green buds and Nee·dles

  التركية النطق

  nôrth ımerıkın graus dhıt fidz ôn evırgrin bʌdz ınd nidılz

  النطق

  /ˈnôrᴛʜ əˈmerəkən ˈgrous ᴛʜət ˈfēdz ˈôn ˈevərˌgrēn ˈbədz ənd ˈnēdəlz/ /ˈnɔːrθ əˈmɛrəkən ˈɡraʊs ðət ˈfiːdz ˈɔːn ˈɛvɜrˌɡriːn ˈbʌdz ənd ˈniːdəlz/

  كلمة اليوم

  atavism
المفضلات