nor responsible; not liable or able to answer for consequences; innocent

listen to the pronunciation of nor responsible; not liable or able to answer for consequences; innocent
الإنجليزية - التركية

تعريف nor responsible; not liable or able to answer for consequences; innocent في الإنجليزية التركية القاموس.

irresponsible
sorumsuz

Beni sorumsuz olmakla suçladı. - She charged me with being irresponsible.

Tom oldukça sorumsuz. - Tom is pretty irresponsible.

irresponsible
(Tıp) Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi)
irresponsible
{s} güvenilmez

O benim için güvenilmez görünüyor. - That seems irresponsible to me.

irresponsible
(Tıp) 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum
irresponsible
bambılı
irresponsible
{s} sorumlu olmayan
الإنجليزية - الإنجليزية
irresponsible
nor responsible; not liable or able to answer for consequences; innocent
المفضلات