no year appropriation

listen to the pronunciation of no year appropriation
الإنجليزية - التركية
(Askeri) ZAMAN KAYITSIZ TAHSİS: Belirli bir zaman kaydına bağlı kalmaksızın, tükeninceye veya tahsis edildiği maksat yerine gelinceye kadar, faydalanılabilecek bir bütçe tahsis hesabı
no year appropriation

  الواصلة

  no year ap·pro·pri·a·tion

  التركية النطق

  nō yîr ıprōprieyşın

  النطق

  /ˈnō ˈyər əˌprōprēˈāsʜən/ /ˈnoʊ ˈjɪr əˌproʊpriːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  donnybrook
المفضلات