nitelemek

listen to the pronunciation of nitelemek
التركية - الإنجليزية
qualify
describe
characterize
characterise
to describe; to modify, to qualify
modify
gram. to modify, qualify
to characterize, describe
nitele
qualify
nitele
{f} qualified

Guatemala was once qualified as a banana republic. - Guatemala bir defasında muz cumhuriyeti olarak nitelendirilmişti.

He is qualified as a doctor. - O bir doktor olarak nitelendirilir.

niteleme
characterisation
niteleme
adverb of quality
niteleme
adverb of manner
niteleme
(Dilbilim) modification
nitele
{f} qualifying
niteleme
attribution
niteleme
{i} qualifying
nitele
qualifier

An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term. - Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller.

niteleme
{i} qualification
niteleme
{i} characterization
التركية - التركية
Vasıflandırmak
Bir şeyin niteliğini belirtmek
niteleme
Nitelemek işi
nitelemek
المفضلات