nil ductility transition temperature

listen to the pronunciation of nil ductility transition temperature
الإنجليزية - التركية
(Nükleer Bilimler) şekil verilebilme hali sıcaklığı
nil ductility transition temperature

  الواصلة

  nil duc·ti·li·ty tran·si·tion tem·pe·ra·ture

  التركية النطق

  nîl dıktîlıti tränzîşın temprıçır

  النطق

  /ˈnəl dəkˈtələtē tranˈzəsʜən ˈtemprəʧər/ /ˈnɪl dəkˈtɪlətiː trænˈzɪʃən ˈtɛmprəʧɜr/

  كلمة اليوم

  soubrette
المفضلات