never be willing to quit

listen to the pronunciation of never be willing to quit
الإنجليزية - التركية
bırakma
be willing to
-e razı olmak
never be willing to quit

  الواصلة

  ne·ver be will·ing to quit

  التركية النطق

  nevır bi wîlîng tı kwît

  النطق

  /ˈnevər bē ˈwələɴɢ tə ˈkwət/ /ˈnɛvɜr biː ˈwɪlɪŋ tə ˈkwɪt/

  كلمة اليوم

  panegyric
المفضلات