nesebi gayr-ı sahih olan, gayr-ı meşru münâsebetten doğan çocuk

listen to the pronunciation of nesebi gayr-ı sahih olan, gayr-ı meşru münâsebetten doğan çocuk
التركية - التركية

تعريف nesebi gayr-ı sahih olan, gayr-ı meşru münâsebetten doğan çocuk في التركية التركية القاموس.

Nesebi gayrsahih olan, gayrmeşru münâsebetten doğan çocuk
(Osmanlı Dönemi) PİÇ
nesebi gayr-ı sahih olan, gayr-ı meşru münâsebetten doğan çocuk

    الواصلة

    ne-se-bi gayr-ı sa-hih o-lan, gayr-ı meş-ru münâ-se-bet-ten do-ğan ço-cuk

    النطق

    كلمة اليوم

    decant
المفضلات