nefsi kırma. fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak

listen to the pronunciation of nefsi kırma. fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) RİYAZET
nefsi kırma. fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak

    الواصلة

    nef·si kır·ma. fa·ni şey·ler·den nef·si·ni çe·ke·rek ka·na·at i·çin·de ya·şa·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    logogram
المفضلات