ne kadar

listen to the pronunciation of ne kadar
التركية - الإنجليزية
how

How long does the airport bus take to the airport? - Havaalanı otobüsünün havaalanına götürmesi ne kadar sürer?

How much money do you want? - Ne kadar para istiyorsun?

how long

How long did they live in England? - Onlar İngiltere'de ne kadar süre yaşadılar?

How long will you remain in London? - Londra'da ne kadar kalacaksın?

such

How long did you train in order to achieve such perfection? - Böylesine bir mükemmelliğe ulaşmak için ne kadar süre eğitim gördün?

How careless you are to forget such an important thing! - Böyle önemli bir şeyi unutacak kadar ne kadar ihmalkarsın!

How much

How much do you believe him? - Ona ne kadar inanıyorsun?

How much money was saved in preparation for the summer vacation? - Yaz tatiline hazırlık için ne kadar para biriktirildi?

however

However hard you may study, you can't master English in a year or so. - Ne kadar sıkı çalışırsan çalış, bir sene veya civarında İngilizcede uzmanlaşamazsın.

However hard I try, I can never catch up with him. - Ne kadar denesem de,ona asla yetişemem.

just how

Tom discovered just how gullible Mary was. - Tom sadece Mary'nin ne kadar saf olduğunu keşfetti.

Just how hungry are you? - Sadece ne kadar açsın?

what so
how many

How many days will you remain in London? - Londra'da ne kadar kalacaksın?

How many aunts and uncles do you have? - Ne kadar teyzen ve dayın var?

ne kadar zaman
how much time
ne kadar
المفضلات