nayarit, a state of mexico

listen to the pronunciation of nayarit, a state of mexico
الإنجليزية - التركية

تعريف nayarit, a state of mexico في الإنجليزية التركية القاموس.

nay
{i} red
nay
üstelik
nay
dahası
nay
hayır
nay
olumsuz oy veren kimse
nay
hatta
nay
{i} ret
nay
z. hayır, yok. i
nay
(isim) ret, inkâr, olumsuz oy, red
nay
{i} olumsuz oy
nay
Ret tanımaz
nay
menetme
nay
bundan başka
nay
yok
nay
He will not take"Yok" sözünden anlamaz
الإنجليزية - الإنجليزية
nay
nayarit, a state of mexico
المفضلات