navy overseas air cargo terminal

listen to the pronunciation of navy overseas air cargo terminal
الإنجليزية - التركية
(Askeri) Deniz Kuvvetleri deniz aşırı hava kargo terminali
navy overseas air cargo terminal

  الواصلة

  na·vy o·ver·seas A·ir car·go ter·mi·nal

  التركية النطق

  neyvi ōvırsiz er kärgō tırmınıl

  النطق

  /ˈnāvē ˈōvərˈsēz ˈer ˈkärˌgō ˈtərmənəl/ /ˈneɪviː ˈoʊvɜrˈsiːz ˈɛr ˈkɑːrˌɡoʊ ˈtɜrmənəl/

  كلمة اليوم

  acumen
المفضلات