national account manager title of ford's fleet field sales representatives

listen to the pronunciation of national account manager title of ford's fleet field sales representatives
الإنجليزية - الإنجليزية
nam
national account manager title of ford's fleet field sales representatives

  الواصلة

  Na·tion·al ac·count man·ag·er ti·tle of ford's Fleet field sales representatives

  التركية النطق

  näşnıl ıkaunt mänıcır taytıl ıv fôrdz flit fild seylz reprızentıtîvz

  النطق

  /ˈnasʜnəl əˈkount ˈmanəʤər ˈtītəl əv ˈfôrdz ˈflēt ˈfēld ˈsālz ˌreprəˈzentətəvz/ /ˈnæʃnəl əˈkaʊnt ˈmænəʤɜr ˈtaɪtəl əv ˈfɔːrdz ˈfliːt ˈfiːld ˈseɪlz ˌrɛprəˈzɛntətɪvz/

  كلمة اليوم

  bilk
المفضلات