nargilede tütünün üstüne ortalamasına konulan yuvarlak, küçük, yanar kömürler

listen to the pronunciation of nargilede tütünün üstüne ortalamasına konulan yuvarlak, küçük, yanar kömürler
التركية - التركية
fındık ateşi
nargilede tütünün üstüne ortalamasına konulan yuvarlak, küçük, yanar kömürler

    الواصلة

    nar·gi·le·de tü·tü·nün üs·tü·ne or·ta·la·ma·sı·na ko·nu·lan yu·var·lak, kü·çük, ya·nar kö·mür·ler

    كلمة اليوم

    footle
المفضلات