multiple year appropriation

listen to the pronunciation of multiple year appropriation
الإنجليزية - التركية
(Askeri) UZUN SÜRELİ TAHSİSAT: Bir mali yıldan uzun süren işlere ait taahhütleri, belirli müddetler içinde, karşılamak için ayrılan tahsisat. Ayrıca bakınız: "appropriation"
multiple year appropriation

  الواصلة

  mul·ti·ple year ap·pro·pri·a·tion

  التركية النطق

  mʌltıpıl yîr ıprōprieyşın

  النطق

  /ˈməltəpəl ˈyər əˌprōprēˈāsʜən/ /ˈmʌltəpəl ˈjɪr əˌproʊpriːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  guesstimate
المفضلات