multilateral agreement on investments

listen to the pronunciation of multilateral agreement on investments
الإنجليزية - الإنجليزية
mai
multilateral agreement on investments

  الواصلة

  mul·ti·lat·er·al A·gree·ment on investments

  التركية النطق

  mʌltilätırıl ıgrimınt ôn învesmınts

  النطق

  /ˌməltēˈlatərəl əˈgrēmənt ˈôn ənˈvesmənts/ /ˌmʌltiːˈlætɜrəl əˈɡriːmənt ˈɔːn ɪnˈvɛsmənts/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات