multilateral agreement on investment

listen to the pronunciation of multilateral agreement on investment
الإنجليزية - الإنجليزية
mai
multilateral agreement on investment

  الواصلة

  mul·ti·lat·er·al A·gree·ment on in·vest·ment

  التركية النطق

  mʌltilätırıl ıgrimınt ôn învesmınt

  النطق

  /ˌməltēˈlatərəl əˈgrēmənt ˈôn ənˈvesmənt/ /ˌmʌltiːˈlætɜrəl əˈɡriːmənt ˈɔːn ɪnˈvɛsmənt/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات