moving or developing very slowly

listen to the pronunciation of moving or developing very slowly
الإنجليزية - التركية

تعريف moving or developing very slowly في الإنجليزية التركية القاموس.

draggy
sıkıcı
الإنجليزية - الإنجليزية
draggy
moving or developing very slowly

  الواصلة

  mo·ving or de·ve·lop·ing ve·ry slow·ly

  التركية النطق

  muvîng ır dîvelıpîng veri slōli

  النطق

  /ˈmo͞ovəɴɢ ər dəˈveləpəɴɢ ˈverē ˈslōlē/ /ˈmuːvɪŋ ɜr dɪˈvɛləpɪŋ ˈvɛriː ˈsloʊliː/

  كلمة اليوم

  recto
المفضلات