morphological means relating to structure or anatomy

listen to the pronunciation of morphological means relating to structure or anatomy
الإنجليزية - التركية

تعريف morphological means relating to structure or anatomy في الإنجليزية التركية القاموس.

morphological
morfolojik

Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti. - The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees.

morphological
biçimbilimsel
morphological
(Dilbilim) Biçimbirimsel
morphological
(Tıp, İlaç) Biçimsel
morphological
(Tıp) Bakınız: Morphologic
morphological
(sıfat) morfolojik
الإنجليزية - الإنجليزية
morphological
morphological means relating to structure or anatomy

  الواصلة

  morphological means re·lat·ing to struc·ture or a·na·to·my

  التركية النطق

  môrfıläcîkıl minz rileytîng tı strʌkçır ır ınätımi

  النطق

  /ˌmôrfəˈläʤəkəl ˈmēnz rēˈlātəɴɢ tə ˈstrəkʧər ər əˈnatəmē/ /ˌmɔːrfəˈlɑːʤɪkəl ˈmiːnz riːˈleɪtɪŋ tə ˈstrʌkʧɜr ɜr əˈnætəmiː/

  كلمة اليوم

  publican
المفضلات