minimum descent altitude

listen to the pronunciation of minimum descent altitude
الإنجليزية - التركية
(Askeri) ASGARİ ALÇALMA İRTİFASI: Bir süzülme eğimi kullanmayan yöntemlerde, gerekli görsel referans ortaya çıkana kadar, alçalışı belirleyen en düşük irtifa. Ayrıca bakınız: "minimum descent height"
(Havacılık) minimum alçalma irtifası
minimum descent altitude

  الواصلة

  min·i·mum de·scent al·ti·tude

  التركية النطق

  mînımım dîsent ältıtud

  النطق

  /ˈmənəməm dəˈsent ˈaltəˌto͞od/ /ˈmɪnəməm dɪˈsɛnt ˈæltəˌtuːd/

  كلمة اليوم

  cothurnal
المفضلات