minimal occupancy area

listen to the pronunciation of minimal occupancy area
الإنجليزية - التركية
(Çevre) ıssız alan
minimal occupancy area

  الواصلة

  min·i·mal oc·cu·pan·cy ar·e·a

  التركية النطق

  mînımıl äkyıpınsi eriı

  النطق

  /ˈmənəməl ˈäkyəpənsē ˈerēə/ /ˈmɪnəməl ˈɑːkjəpənsiː ˈɛriːə/

  كلمة اليوم

  vis major
المفضلات